بهترین ماه سال

اسفند مانند پنج‌شنبه‌هاست که همیشه صد بار قشنگ‌تر از جمعه‌هاست.

بهترین ماه سال

اسفند مانند پنج‌شنبه‌هاست که همیشه صد بار قشنگ‌تر از جمعه‌هاست. اصلاً از همان شروعش قشنگ است. حس بوی بهار از پشت پنجره و آفتاب گرم بی‌جان از لای پرده‌ها روی پوست سرد خانه و شور قشنگ چهارشنبه‌سوری همه مخصوص اسفندماه است.

اسفند یعنی یک سال دیگر؛ یعنی یک شانس دیگر برای تجربه‌های نو و راه پرپیچ و خم موفقیت‌ها.

برای تماشای بهار چشم بصیرت خود را بگشایید و ورود لطیف بهار را به داخل خانه و جسم و جانتان نظاره‌گر باشید. با بهار تازه شوید، با بهار زنده شوید و یک سال نو را زندگی کنید و این آغاز را جشن بگیرید.

خوش آمدی بهترین ماه سال.