بهار فصل رویش است (بهاریه)

من یقین دارم بهار فصل رویش می‌آید؛ اما این را هم می‌دانم که بهار فقط بهانه‌ای است برای رویش!

بهار فصل رویش است (بهاریه)

من یقین دارم بهار فصل رویش می‌آید؛ اما این را هم می‌دانم که بهار فقط بهانه‌ای است برای رویش! دلی که بهاری باشد برای رویش از بهار اجازه نمی‌گیرد؛ هر جا باشد بهار را به آن‌جا می‌کشاند. بارها دیده‌ام بهار، به عادت تکرار، مهمان دل‌هایی شده تا بهانه‌ی رویش شود.

بهار سرآغاز رویش و تحول در راه است. امسال نیز مانند سال‌های دیگر، بهار با تمام زیبایی‌هایش عزم جزم کرده تا بیاید و مهمان خانه‌های ما شود. دوست من! با بهار همراه شو برای این تحول عظیم. بیا از خودمان شروع کنیم. با خانه‌تکانی امسال تنبلی‌ها و کم‌کاری‌ها را از خود بتکانیم و در آغاز فصل رویش، ما هم تحولی بزرگ در روش مطالعه و برنامه‌ریزی خود ایجاد کنیم تا همگام با تغییرات طبیعت، ما نیز به سوی موفقیت تغییر مسیر دهیم.

بهار می‌آید تا دل‌های‌مان را بهاری کند، به قلب‌های‌مان آرامش بخشد، نوید شادابی و سرزندگی دهد و نوروز بر تار روزگار خوش بنوازد. بهارتان پرجنب و جوش و متحول، سالتان پر از موفقیت.