من در روز اول بهار هدف‌گذاری می‌کنم. شما چه‌طور؟ (بهاریه)

کم کم روزها بلند می‌شود و از نعمت خورشید بیش‌تر بهره خواهیم برد. بوی بهار می‌آید.

من در روز اول بهار هدف‌گذاری می‌کنم. شما چه‌طور؟ (بهاریه)

کم کم روزها بلند می‌شود و از نعمت خورشید بیش‌تر بهره خواهیم برد. بوی بهار می‌آید. به نظر من می‌شود از این فرصت خیلی بهتر استفاده کرد. من هر سال بهار که می‌شود هدف‌گذاری یک‌ساله در نظر می‌گیرم و برای  این هدف‌گذاری 2 ساعت وقت می‌گذارم و می‌نویسم. به شما دوستان عزیزم که در طول سال تحصیلی با ما همراه بودید پیشنهاد می‌کنم شما هم امسال اول بهار برای خودتان هدف‌گذاری سالانه داشته باشید. مثلاً می‌خواهید در طول سال چه‌قدر پیشرفت کنید؟ چه‌قدر درس بخوانید؟

با  استفاده از دفتر برنامه‌ریزی برای سال جدید هدف‌گذاری کنید که می‌خواهید چند ساعت درس بخوانید. هدف‌های زیبای دیگری نیز وجود دارد که نوشتن آن‌ها در فرصت بهار لذت‌بخش است و در زمستان وقتی به آن‌ها می‌رسیم رضایت خاطر پیدا می‌کنیم. برای همه‌ی شما دوستان آرزو دارم به بهترین هدف‌های خود برسید.