بهار یعنی تغییر به بهترین وجه (بهاریه)

بهار سرآغاز باور، باور بالندگی برای سرو شدن و سبز شدن است.

بهار سرآغاز باور، باور بالندگی برای سرو شدن و سبز شدن است.

بهار سرآعاز هیجان، هیجانی سرشار از شوق شکفتن، شکفتن برای هم‌نشینی با طراوت نم‌نم‌های باران، سرآغاز همراهی دوباره با همتایان است.

بهار سرآغاز اراده، اراده‌ای از جنس ایمان برای تغییر هم‌زمان به بهترین وجه است.

بهار سرآغاز شکفتن شکوفه‌های نارنج، فصل رویش برنج با رنج است.

بهار سرآغاز تغییر، تغییر تفکر، برای نو شدن، لحظه لحظه‌ی ثانیه‌ها هدفمند شدن است.

بهار سرآغاز رویش، رویش جوانه‌های موفقیت و موفقیت در آزمونی به نام کنکور است.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب