چهار چراغ یک تابلو

تابلو نوروزی به عنوان نقشه‌ی مسیر پرپیچ و خمی است که در دوران طلایی طی خواهید کرد. این تابلو چهار چراغ چشمک‌زن دارد که شما باید حواستان را به هر چهار چراغ معطوف کنید تا در مسیر بیراهه نروید.

چهار چراغ یک تابلو

تابلو نوروزی به عنوان نقشه‌ی مسیر پرپیچ و خمی است که در دوران طلایی طی خواهید کرد. این تابلو چهار چراغ چشمک‌زن دارد که شما باید حواستان را به هر چهار چراغ معطوف کنید تا در مسیر بیراهه نروید.

  • چراغ اول؛ درس‌های رنگی: رنگ‌آمیزی هر درس با چهار رنگ اصلی (آبی، سبز، زرد، قرمز) در ذهن شما وضعیت هر درس را ثبت می‌کند؛ بنابراین در اولویت‌‌بندی می‌توانید معیار صحیحی داشته باشید. این معیار میزان یادگیری و تسلط شماست.

  • چراغ دوم؛ رنگ‌آمیزی مباحث: هر چه واحدها کوچک‌تر باشند، درک و ماندگاری‌شان در ذهن عمیق‌تر و بیش‌تر است. البته این نقیضی برای نگاه عمده نیست بلکه اگر در امتداد آن باشد تکمیل‌کننده‌ی آن است.

  • چراغ سوم؛ انتخاب منابع: زمانی که تکنیک‌ها و روش‌ها به ابزارها سنجاق شوند، موفقیت این روش‌ها قطعیت بیش‌تری پیدا می‌کند. انتخاب صحیح منابع نیز لازمه‌ی داشتن مطالعه با روش و برنامه‌ی صحیح است. وضعیت واقعی در هر درس (دو چراغ قبلی) در انتخاب درست منابع دخالت دارند.

  • چراغ چهارم؛ هدف‌گذاری: همه‌ی تلاش‌ها، برنامه‌ها، ابزارها را بدین منظور در اختیار می‌گیریم تا به خواسته‌ی خود برسیم و اگر این خواسته منطقی باشد موفقیت نزدیک است.