زرد عمومی و اهمیت آن بعد از عید

پس از عید مهم‌ترین منبع مطالعاتی شما برای درس‌های عمومی کتاب زرد عمومی است. این کتاب شامل 30 مجموعه سؤال عمومی از کنکورهای شش سال اخیر در پنج گروه آزمایشی (ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان) است.

زرد عمومی و اهمیت آن بعد از عید

پس از عید مهم‌ترین منبع مطالعاتی شما برای درس‌های عمومی کتاب زرد عمومی است. این کتاب شامل 30 مجموعه سؤال عمومی از کنکورهای شش سال اخیر در پنج گروه آزمایشی (ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان) است. درواقع شما با این کتاب سه هزار سؤال استاندارد در اختیار دارید که با تمرین آن‌ها با سلیقه‌ی تمام طراحان سؤال‌های عمومی در سال‌های اخیر آشنا می‌شوید.

به طور کلی از مطالعه‌ی کتاب زرد عمومی سه هدف اصلی را دنبال می‌کنیم:

 1- یادگیری: شما از این کتاب یاد می‌گیرید و با مطالعه و تمرین هر سؤال مطلبی را می‌آموزید یا مرور می‌کنید.

2- آشنایی با تیپ سؤالات عمومی در کنکور‌های سال‌های اخیر: حتماً می‌دانید که تیپ سؤالات عمومی در چند سال اخیر تغییر کرده است. با مطالعه‌ی کتاب زرد عمومی با تیپ سؤالات عمومی در کنکور‌های سال‌های اخیر آشنا می‌شوید و سبک مطالعه‌ی خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنید.

3- جمع‌بندی: با توجه به این‌که سؤالات این کتاب به صورت مجموعه‌‌ای تنظیم شده است بهترین منبع برای جمع‌بندی درس‌های عمومی است.

درنهایت توصیه می‌شود پس از عید با یک برنامه‌ی معین و مشخص و به صورت مستمر به مطالعه‌ی کتاب زرد عمومی بپردازید.

خرید کتاب