کار را که کرد آن که شروع کرد

آن‌چه از گذشتگان ما به یادگار مانده و همواره استفاده کرده‌ایم این بوده که «کار را که کرد؟ آن که تمام کرد». به نظر شما کدام‌یک درست است؟

کار را که کرد آن که شروع کرد

«کار را که کرد؟ آن‌ که شروع کرد.» شاید تعجب کنید، این عبارت یا به‌عبارتی این ضرب‌المثل این‌گونه نبوده و نیست!

آن‌چه از گذشتگان ما به یادگار مانده و همواره استفاده کرده‌ایم این بوده که «کار را که کرد؟ آن که تمام کرد». به نظر شما کدام‌یک درست است؟

مگر می‌شود کار یا عملی را بدون این‌که شروع کرد به سرانجام رساند؟ مگر می‌شود کار یا عمل مورد نظر خودبه‌خود استارت بخورد و به نتیجه برسد؟ هرگز کاری به نتیجه نخواهد رسید مگر آن‌که همت و اراده‌ی قوی از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود. برای انجام کارها اعتمادبه‌نفس لازم است همان‌گونه که جسارت به خرج داده و می‌گویم هنر انجام کار در شروع آن است.

اکنون که در ابتدای سال نو هستیم، همان گونه که سال جدید شروع شده، شما نیز به شروع کار خود اقدام کنید. اگر سال چهارم هستید باید با اصول برنامه‌ریزی که روی مطالعه و درس است، برنامه‌ی خود را جلو ببرید و هم‌چنین اگر در مقطع پایین‌تر تحصیلی هستید با وجود زمان بیش‌تر، بهتر است از هم‌اکنون برنامه‌تان را بالفعل کرده و شروع کنید؛ چون هر لحظه برای شما ارزشمند و سرنوشت‌ساز است.

به یاد داشته باشید همواره شروع کار تعیین‌کننده‌ی پایان کار است.

شروع سالی پر بار و موفقیت‌آمیز را برای‌تان آرزومندم.