طبقه‌بندی در کتاب‌های سه‌سطحی

در کتاب‌های سه‌سطحی سؤالات بر اساس منطقی خاص طبقه‌بندی شده‌اند. این طبقه‌بندی دو فایده دارد.

طبقه‌بندی در کتاب‌های سه‌سطحی

یادگیری چیزی نیست جز طبقه‌بندی آموخته‌ها. (دکارت)

در کتاب‌های سه‌سطحی سؤالات بر اساس منطقی خاص طبقه‌بندی شده‌اند. این طبقه‌بندی دو فایده دارد:

  • هر دانش‌آموزی با هر سطح تحصیلی می‌تواند از این کتاب استفاده کند.

  • با پیشرفت و قدم به قدم سؤالات از ساده به دشوار حل خواهند شد.

وجود سه سطح سؤال نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر این زمینه را ایجاد می‌کند تا دانش‌آموز در بازه‌های ترازی متفاوت در قدم اول سؤالات مختص سطح خود را حل کرده و برای تمرین بیش‌تر و ارتقای وضعیت، سؤالات گروه‌های دیگر را هم کار کند.

همایش جمع بندی ریاضی انسانی حل سوالات کنکور 96 بخش دوم
چهارم انسانی     دبیر : امیر زراندوز