موفقیت در آزمون 20 فروردین

پیشنهاد ما به شما با توجه به ایام نوروز، استفاده از فرصت‌های کوتاه در طول روز از این ایام برای مطالعه‌ی مفید ولی اجمالی روی کتاب‌های درسی است.

موفقیت در آزمون 20 فروردین

با توجه به ایام نوروز و تعطیلات و گذراندن این ایام با مسافرت و دید و بازدید، در کنار این ایام باید توجهی به کتاب‌ها و درس خواندن داشته باشید؛ زیرا بعد از فاصله‌ی یک‌ماهه بین آزمون 21 اسفند تا 20 فروردین اگر مطالعه و مرور درسی انجام نشود نتیجه‌ی آزمون مناسب نخواهد بود.

پیشنهاد ما به شما با توجه به ایام نوروز، استفاده از فرصت‌های کوتاه در طول روز از این ایام برای مطالعه‌ی مفید ولی اجمالی روی کتاب‌های درسی است.

برای خود برنامه‌ریزی کنید که حداقل روزی 3 الی 4 صفحه از کتاب نوروز را حل کنید.

مطالعه و حل تمرین و تست از کتاب ریاضی، علوم، فارسی به طور روزانه (مطالعه‌‌ی حداقل روزی 1 فصل از کتاب درسی و حل حداقل روزی 15 الی 20 تست) در برنامه‌ی خود داشته باشید.

با توجه به مباحث آزمون 20 فروردین که شامل مباحث نیم‌سال اول است، مطالعه‌ی خود را از ابتدای کتاب آغاز کنید.

اولویت مطالعه روی درس‌های اصلی (ریاضی، علوم، فارسی) باشد و بعد از اطمینان از یادگیری و تسلط بر آن‌ها به سراغ درس‌های حفظی بروید.

هفته‌ی دوم فروردین علاوه بر مطالعه‌ی مباحث درسی باز هم روی مباحث آزمون مطالعه داشته باشید و حل تمرین‌های آزمون غیر حضوری را 2 روز قبل از آزمون فراموش نکنید.

خرید کتاب