تکنیک شماره‌ی چهار، دو خودکار

اگر در گروه اول تعداد پاسخ غلط بیش‌تری دارید باید روی مدیریت زمان متمرکز شوید.

تکنیک شماره‌ی چهار، دو خودکار

«من خیلی تست کار می‌کنم ولی در آزمون نتیجه نمی‌گیرم!»

این جمله‌ی برخی دانش‌آموزان است که از عدم مطابقت میزان مطالعه و نتیجه‌ی نهایی گله‌مند هستند. البته این مسئله می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. این تکنیک به شما کمک خواهد کرد تا اشکال کار خود را پیدا کنید.

در این روش باید یک مجموعه‌ی تستی انتخاب کرده و این مجموعه را دو بار با شیوه‌های متفاوت کار کنید. در مرحله‌ی اول با خودکار آبی و با اعمال زمان به سؤالات پاسخ دهید. سپس سؤالات را بررسی کرده و اشتباهات خود را شناسایی کنید.

در مرحله‌ی دوم همان مجموعه را بدون اعمال زمان و با خودکار قرمز کار کنید و با بررسی سؤالات، اشتباهتان را پیدا کنید. مقایسه‌ی دو دسته سؤالات غلط به شما کمک می‌کند تا چالش کارتان را پیدا کنید.

اگر سؤالات دو دسته تکراری باشند یادگیری‌تان ناقص است.

اگر در گروه اول تعداد پاسخ غلط بیش‌تری دارید باید روی مدیریت زمان متمرکز شوید.