تکنیک شماره‌ی سه، زمان‌های نقصانی

زمان تخصیص داده‌شده به هر درس علاوه بر این‌که در دو گروه عمومی و اختصاصی تفاوت دارد، در درس‌های هر یک از دو گروه نیز با هم متفاوت است.

تکنیک شماره‌ی سه، زمان‌های نقصانی

اعمال زمان برای تست‌هایی که در منزل تمرین می‌کنید به شما در مدیریت بهتر زمان کمک می‌کند. در این زمینه پیشرفت‌تان باید به‌قدری باشد که زمان را مدیریت کنید، نه این‌که زمان به عنوان فاکتور محدودکننده در جلسه‌ی آزمون برای شما چالش‌برانگیز باشد.

زمان تخصیص داده‌شده به هر درس علاوه بر این‌که در دو گروه عمومی و اختصاصی تفاوت دارد، در درس‌های هر یک از دو گروه نیز با هم متفاوت است.

درس‌های عمومی را در نظر بگیرید، چهار درس عمومی، 75 دقیقه (ادبیات 15 دقیقه، عربی 17 دقیقه، دین و زندگی 15 دقیقه و زبان 18 دقیقه) زمان دارند. برای این‌که در جلسه‌ی کنکور مدیریت بهتری داشته باشید، تکنیک زمان‌های نقصانی به شما می‌گوید برای هر چهار درس، 15 دقیقه در نظر بگیرید و زمان ذخیره‌شده را به بازگشت به سؤالات زمان‌بر اختصاص دهید.