تکنیک شماره‌ی یک، ضربدر و منها

در این تکنیک شما دو ابزار در اختیار دارید. به‌کارگیری این دو ابزار در شرایط کنترل‌شده به شما کمک می‌کند تا نواقص برنامه و روش مطالعاتی خود را کشف کنید.

تکنیک شماره‌ی یک، ضربدر و منها

در این تکنیک شما دو ابزار در اختیار دارید. به‌کارگیری این دو ابزار در شرایط کنترل‌شده به شما کمک می‌کند تا نواقص برنامه و روش مطالعاتی خود را کشف کنید.

یک مجموعه‌ی تستی انتخاب کنید و با توجه به نوع درس (عمومی یا اختصاصی) و تعداد سؤالات، زمان لازم را در نظر بگیرید.

دو ابزار شما عبارت‌اند از علامت ضربدر برای سؤالاتی که بلد هستید ولی پاسخ دادن به آن‌ها زمان بیش‌تری می‌طلبد و علامت منها برای سؤالاتی که بلد نیستید. به سؤالاتی که بلد هستید در همان ابتدا پاسخ دهید.

درواقع این تکنیک در کنار مدیریت زمان به شما امکان طبقه‌بندی سؤالات را از نظر میزان یادگیری و تسلط می‌دهد.

بعد از این‌که یک بار تمام سؤالات را خواندید و سؤالات را در سه گروه جای دادید (پاسخ داده‌شده، زمان‌بر، عدم پاسخ‌گویی) اگر زمان اضافه در اختیار داشتید، بار دیگر به سراغ سؤالات مشخص‌شده با علامت ضربدر بروید.