با حواس جمع حرکت کنید

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های گروه کنکور هشت پروژه را شامل می‌شود که با توجه به بازه‌های زمانی و رویدادهای مدرسه هر کدام منطق خاص خود را دارند.

با حواس جمع حرکت کنید

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های گروه کنکور هشت پروژه را شامل می‌شود که با توجه به بازه‌های زمانی و رویدادهای مدرسه هر کدام منطق خاص خود را دارند.

پروژه‌ی هفتم این برنامه به چند لحاظ حایز اهمیت است. البته در کنار اهمیت، نکته‌ای که باید به آن توجه داشت خطرناک بودن آن است!

شاید واژه‌ی خطرناک برای یک پروژه چندان مناسب نباشد ولی واقعیت این است که به دلیل زمان این پروژه اگر عملکرد و برنامه‌ریزی برای آن صحیح نباشد امکان افت تراز وجود دارد. پیشنهاد می‌کنم نکات زیر را در برنامه‌ریزی برای پروژه‌ی هفتم (اردیبهشت‌ماه) مد نظر قرار دهید:

1. پیشروی دقیقاً مطابق برنامه‌ی آزمون‌ها

2. حضور در آزمون‌ها

3. عدم اتمام درس‌ها قبل از پروژه‌ی هفتم

4. حضور در مدرسه تا آخرین روز

5. عدم جمع‌بندی زودهنگام (چه پایه و چه پیش)

6. حضور در آزمون آخر برای جمع‌بندی درس‌های نیم‌سال دوم پیش‌دانشگاهی و عدم مطالعه‌ی درس‌های نیم‌سال اول پیش‌دانشگاهی

7. عدم در نظر گرفتن برنامه‌های جبرانی برای درس‌های باقی‌مانده از پروژه‌ی دوران طلایی

8. هماهنگی کامل با مدرسه

خرید کتاب