کارنامه‌ی 7 فروردین را جدی بگیرید

هدف از شرکت در 26 آزمون در طول سال تحصیلی شناسایی نواقص و موانع و اشکالات و مرتفع کردن پله به پله‌ی هر کدام در طول زمان در دسترس است.

کارنامه‌ی 7 فروردین را جدی بگیرید

هدف از شرکت در 26 آزمون در طول سال تحصیلی شناسایی نواقص و موانع و اشکالات و مرتفع کردن پله به پله‌ی هر کدام در طول زمان در دسترس است.

وجود ایستگاه‌های جبرانی، بازه‌های زمانی مناسبی برای تثبیت تغییرات مثبت است، به علاوه این‌که کارنامه‌ی این آزمون‌ها معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد است.

آزمون‌های 26 دی و 9 بهمن و هم‌چنین دوران طلایی مصداق‌های مناسبی برای این مسئله هستند. اگر برنامه‌ی راهبردی را به صورت زنجیر در نظر بگیرید، این آزمون‌ها حلقه‌های مستحکمی هستند که به شما در پیدا کردن شاه‌کلید کمک خواهند کرد.

اکنون که کارنامه‌ی 7 فروردین را در اختیار دارید، آن را با کارنامه‌ی 9 بهمن (آزمون مشابه) مقایسه کنید.

روش‌های درستِ درس‌هایی را که چند از ده آن‌ها افزایش یافته یا ثابت مانده، یادداشت کنید و به این روند ادامه دهید.

در درس‌هایی که نتیجه‌ی مطلوب نگرفته‌اید با بررسی سؤالات، دلیل عدم پاسخ‌گویی یا پاسخ‌گویی اشتباه را پیدا کنید و برای ارتقای وضعیت این درس‌ها در بازه‌ی زمانی قبل از شروع دوران جمع‌بندی و هم‌چنین دوران جمع‌بندی برنامه‌ریزی کنید.