راهکارهایی برای کاهش نگرانی در جلسه‌ی آزمون

بعضی از داوطلبان علی‌رغم مطالعه‌ی زیاد و تست‌زنی و مسلط بودن بر مطالب درسی در جلسه‌ی آزمون به‌خوبی نمی‌توانند به سؤالات پاسخ دهند.

راهکارهایی برای کاهش نگرانی در جلسه‌ی آزمون

بعضی از داوطلبان علی‌رغم مطالعه‌ی زیاد و تست‌زنی و مسلط بودن بر مطالب درسی در جلسه‌ی آزمون به‌خوبی نمی‌توانند به سؤالات پاسخ دهند.

دانش‌آموز دلیل این کم‌کاری را داشتن استرس زیاد، می‌دانند. بهتر است هر گاه در آزمون دچار استرس شدید نفس عمیق بکشید و چند ثانیه هوا را در ریه‌های خود نگه دارید. سپس به‌آرامی تا 10 بشمارید و نفس خود را رها کنید یا برای چند ثانیه یک منظره‌ی زیبا را در ذهن خود تجسم کنید.

 این کار ذهن شما را از یک موقعیت استرس‌زا دور خواهد کرد. این کارها به شما در کاهش استرس کمک زیادی می‌کند. نداشتن برنامه‌ریزی مناسب خود باعث ایجاد نگرانی می‌شود.

 اگر قبل از آزمون برنامه‌ریزی مناسبی برای خود داشته باشید، هم می‌توانید به تکالیف مدرسه برسید و هم از برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون عقب نمانید. وقتی تمام درس‌ها را مطالعه کرده‌اید به خودتان اعتماد کنید و با اعتمادبه‌نفس کافی سر جلسه‌ی آزمون حاضر شوید.