امتحانات پایانی سال و آمادگی برای آن‌ها

برای این‌که بتوانید امتحانات نیم‌سال دوم را با موفقیت پشت سر بگذارید باید حساب‌شده و هوشمندانه عمل کنید.

امتحانات پایانی سال و آمادگی برای آن‌ها

برای این‌که بتوانید امتحانات نیم‌سال دوم را با موفقیت پشت سر بگذارید باید حساب‌شده و هوشمندانه عمل کنید. روش‌های کاربردی زیر به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بهترین نتیجه را کسب کنید.

  • ابتدا مکان مطالعه‌ی خود را طبق عادتی که دارید فراهم کنید و سعی کنید حین مطالعه، تمرکز حواس خود را حفظ کنید.

  • برنامه‌ی درسی و امتحانی خود را با دقت تنظیم کنید تا بتوانید از زمانی که در اختیار دارید به نحو احسن استفاده کنید.

  • برای این‌که بتوانید از فراموشی مطالب خوانده‌شده جلوگیری کنید باید حضور ذهن قوی داشته باشید. استفاده از این نیروی ذهن به همراه یک برنامه‌ریزی موفق و مناسب ضامن موفقیت شما خواهد بود.

  • در برنامه‌ریزی خود تنوع مطالعاتی را رعایت کنید و سعی کنید تنها به مطالعه‌ی یک درس در یک روز اکتفا نکنید.

  • پس از مطالعه‌ی کامل مباحث هر درس برای تکمیل یادگیری و آشنایی با انواع نمونه‌سؤالات حتماً از کتاب سؤالات پرتکرار استفاده کنید.