ماجراجویی ورزش یوگا برای کودکان (9)

تمرین‌هایی که از این به بعد با هم انجام می‌دهیم جزء تمرینات دونفره است.

ماجراجویی ورزش یوگا برای کودکان (9)

تمرین‌هایی که از این به بعد با هم انجام می‌دهیم جزء تمرینات دونفره است. برای این تمرین‌ها لازم است به دنبال کسی بگردید که تقریباً هم‌سن و سال شما باشد و از نظر قد و وزن با شما متناسب باشد. تمرینات گروهی، هم نشاط بیش‌تری به همراه دارد و هم دوستی‌ها را محکم‌تر می‌کند. با این تمرینات کم کم می‌توانید خود را برای کارهای گروهی بزرگ‌تر و برای دست‌یابی به یک هدف مشترک آماده کنید. این تمرینات رقابتی نیستند و شما باید همراه با هم‌گروهی خود در تمام مدت تمرین از ورزش کردن لذت ببرید. قبل از این‌که تمرینات گروهی را شروع کنید یادتان باشد هر کس با هر فیزیک بدنی قابل احترام است.

حالا مطابق شکل به‌دلخواه یکی از شما دو نفر، پاهای دیگری را از مچ بگیرد و نفر دوم سعی کند با کمک دست‌هایش روی زمین راه برود. کسی که مچ پاها را گرفته باید در قدم زدن به دوستش کمک کند. این تمرین کمک خوبی برای تقویت ماهیچه‌های دست و تمرین حفظ تعادل است. بعد از تمرین، جای خود را با دوست‌تان عوض کنید. این بار نوبت شماست که با دست‌های‌تان قدم بزنید. منتظر تمرینات دونفره‌ی بعدی باشید!