هر موفقیت مقدمه‌ای است برای موفقیتی دیگر

نتیجه‌ی امتحانات و آزمون‌های پایان نیم‌سال اول به‌خوبی شما را نسبت به عملکرد این نیم‌سال آگاه کرده است.

هر موفقیت مقدمه‌ای است برای موفقیتی دیگر

نتیجه‌ی امتحانات و آزمون‌های پایان نیم‌سال اول به‌خوبی شما را نسبت به عملکرد این نیم‌سال آگاه کرده است. دقت در کارنامه‌ی نیم‌سال اول همراه با گفت‌وگو با پدر و مادر و پشتیبان، شما را برای شروع نیم‌سال دوم و ادامه‌ی راه آماده‌تر می‌سازد.

باید بتوانید برای هر نمره‌ی درخشان در کارنامه حداقل سه دلیل داشته باشید. این دلایل را برای پدر و مادر یا پشتیبان خود بازگو کنید و از آن‌ها بخواهید که آن‌ها را یادداشت کنند. به عنوان مثال برای نمره‌ی 19 در درس علوم چه دلایل و نقاط قوتی را بیان می‌کنید؟ آیا می‌توانید از این نقاط قوت برای درسی که نمره‌ی خیلی خوبی نگرفته‌اید هم استفاده کنید؟ این بدان معنی است که هر موفقیت، مقدمه‌ای است برای موفقیت دیگر.