ماجراجویی ورزش یوگا برای کودکان (8)

کوسه‌ماهی‌ها موجودات قوی و قدرتمندی هستند.

ماجراجویی ورزش یوگا برای کودکان (8)

کوسه‌ماهی‌ها موجودات قوی و قدرتمندی هستند. آن‌ها شناگران پرسرعتی هستند که چشم آن‌ها در آب‌های تاریک اقیانوس‌ هم همه چیز را شفاف و واضح می‌بیند. آن‌ها هم‌چنین حس شنوایی فوق‌العاده‌ای دارند که از آن برای شکار کردن استفاده می‌کنند. آن‌ها می‌توانند لرزش صدا را در فاصله‌ای بیش از یک کیلومتر تشخیص دهند. بودن در آب‌های تاریک چه حسی دارد؟ به سراغ تمرینات خودمان می‌رویم.

روی شکم دراز بکش و پاهایت را از زانوها به هم بچسبان. حالا آن‌ها را به سمت سقف بالا بیاور مثل این‌که می‌خواهی دُم کوسه‌ماهی را درست کنی. حالا بازوهایت را به پشت ببر و انگشتانت را در هم قلاب کن. یک کشش خوب به بازوهایت بده و سعی کن بازوهایت را به پاهایت نزدیک کنی. در همین حال سرت را هم بالا بیاور. حالا مثل یک کوسه‌ماهی خودت را در اقیانوس تصور کن و پاهایت را به راست و چپ تکان بده. منتظر حرکت بعدی باش دوست من!