دوقلوها / ادب پارسی

حتی دوقلوهای همسان نیز که خیلی شبیه هم‌اند، تفاوت اندکی با هم دارند.

دوقلوها / ادب پارسی

به نام خداوند رود روان                 خداوند بخشنده‌ی مهربان

حتی دوقلوهای همسان نیز که خیلی شبیه هم‌اند، تفاوت اندکی با هم دارند. مثلاً یکی صورت باریک‌تر یا دیگری خالی بر گونه دارد. آیا می‌دانستید که جمله‌ها و شبه‌جمله‌ها هم با هم دوقلو هستند؟ یعنی این دو تا مثل دوقلوها فقط تفاوت کوچکی با هم دارند.

علامت مشخصه‌ی جمله، فعل است؛ اما بعضی جمله‌ها هستند که فعل ندارند در حالی که می‌توانند داشته باشند.

وقتی ما کسی را صدا می‌زنیم، مثلاً می‌گوییم: «علی، وارد کلاس شو»، دو جمله داریم؛ زیرا واژه‌ی علی درواقع این جمله بوده: «علی، تو را صدا می‌کنم.»

پس هر گاه در جمله، ندا و منادا داشتیم، یک جمله داریم که به آن شبه‌جمله می‌گوییم؛ یعنی کلمه یا عبارتی که شبیه جمله است.

شبه‌جمله‌ها در شمارش تعداد جملات به حساب می‌آیند. راستی تا یادم نرفته بگویم که برای شمارش جمله‌های معمولی به تعداد فعل آن‌ها دقت می‌کنیم.

حالا سعی کنید تعداد جملات زیر را پیدا کنید:

الف) ای نور چشم من، سخنی هست؛ گوش کن1

ب) سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز2

پاورقی:

1. سه جمله

2. دو جمله