آشپزی با وندها / ادب پارسی

کافی است چند تخم‌مرغ به او بدهید. او می‌تواند چند نوع غذا با همان چند تخم‌مرغ، تحویلتان دهد.

آشپزی با وندها / ادب پارسی

به نام خداوند زیباپسند                   نوازشگر قلب‌های نژند1

کافی است چند تخم‌مرغ به او بدهید. او می‌تواند چند نوع غذا با همان چند تخم‌مرغ، تحویلتان دهد. او خواهر من است. آشپزی را خیلی دوست دارد و در این کار خلاقیت دارد. می‌تواند به تخم‌مرغ، گوجه‌فرنگی اضافه کند و اُملت بپزد یا این‌که آن را با آرد مخلوط کند و خاگینه درست کند. می‌تواند از آن همراه خیارشور، ساندویچ خوش‌مزه‌ای آماده کند و غذاهای دیگر.

این کار او مرا یاد «وند»های فارسی می‌اندازد. فرض کنید شما یک بُن فعل دارید. مثلاً از مصدر «دیدن»، بین را در نظر بگیرید که بن مضارع است.

بعد به آن «ا» بیفزایید، می‌شود: بینا

«-ِش» اضافه کنید، می‌شود: بینش

«-َنده» بچسبانید، می‌شود: بیننده

وندها قدرت دارند کلمات متعدد بسازند. آیا دوست دارید وندهای دیگری را بشناسید؟

گر: کارگر                گار: آفریدگار

بان: باغبان              کده: دهکده

واره: جشنواره           ین: زرین

پاورقی:

1. آزرده