برف آمد و برف آمد / یادی از گذشته

سرودی است در قالب مثنوی که در دهه‌ی 1320 برای دانش‌آموزان کلاس دوم تدوین شده است.

برف آمد و برف آمد / یادی از گذشته

برف آمد و برف آمد و برف آمد                                در دشت و چمن یکسر چادر زد

صحرا بر تن پوشیده پیرهن                                    دیگر گلی نبینی در چمن

پوشش گندم برف زمستانی‌ست                               گر نیاید، گندم در تابستان نیست

برف آمد و اکنون، هنگام بازی‌ست                                       این ورزش‌ها مایه‌ی سرافرازی‌ست

ای برف زیبا ای برف سفید                                     زیباتر از تو چشم ما ندید

برف آمد و برف‌ آمد و سرما شد                               اکنون، هنگام بازی‌های ما شد

سرودی است در قالب مثنوی که در دهه‌ی 1320 برای دانش‌آموزان کلاس دوم تدوین ‌شده است. سراینده، برف و برف‌بازی را دست‌مایه‌ی کار خود قرار داده است. این سرود را گل گلاب تدوین کرده و شعر آن را سروده است. این شعر برگرفته از کتاب «یاد شعرهای شیرین دبستان» است که توسط اکبر قره‌داغی گردآوری شده است.