معرفی کتاب گوانجی با 360 درجه‌ی جادویی

الهام مزارعی در کتاب «گوانجی و 360 درجه‌ی جادویی» در قالب یک داستان تخیلی ماجرای پسر یازده‌ساله‌ای به نام گوانجی را برای کودکان بیان می‌کند.

معرفی کتاب گوانجی با 360 درجه‌ی جادویی

نویسنده: الهام مزارعی

تصویرگر: سحر بردایی

انتشارات پیدایش

الهام مزارعی در کتاب «گوانجی و 360 درجه‌ی جادویی» در قالب یک داستان تخیلی ماجرای پسر یازده‌ساله‌ای به نام گوانجی را برای کودکان بیان می‌کند. گوانجی نامی است که رئیس دزدان دریایی بر روی این پسر 11‌ساله می‌گذارد و به معنای دلیر و قهرمان است.

گوانجی در این داستان در روز تولد 11 سالگی‌اش از طرف پدر مرحومش یک چراغ مطالعه‌ی قدیمی هدیه می‌گیرد و به کمک غول چراغ به یک سفر دریایی عجیب و غریب می‌رود.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «کشتی به راه می‌افتد و من از خانه دور و دورتر می‌شوم و مامان که توی آشپزخانه سوپ جو می‌پزد، زیر لب غر می‌زند: باز هم این بچه صدای تلویزیون را بلند کرد، از دست تو! و نمی‌داند که من راست راستی توی کشتی دزدهای دریایی به طرف اقیانوس آرام می‌روم. ما دور می‌شویم و دور می‌شویم و خانه و مامان و سوپ جویش اول یک نقطه‌ای بزرگ و بعد کوچک و کوچک‌تر می‌شوند، درست به اندازه‌ی یک اتم...»

معرفی کتاب گوانجی با 360 درجه‌ی جادویی