معرفی کتاب درمان اختلالات ریاضی

در این کتاب مفاهیم بنیادی مربوط به ریاضی از سال‌های اول زندگی معرفی شده و چنان‌چه دانش‌آموزی در هر کدام از آن مفاهیم دچار مشکل باشد، برنامه‌ی بازپروری ارائه شده است.

معرفی کتاب درمان اختلالات ریاضی

نویسنده: دکتر مصطفی تبریزی

انتشارات فراروان


در این کتاب مفاهیم بنیادی مربوط به ریاضی از سال‌های اول زندگی معرفی شده و چنان‌چه دانش‌آموزی در هر کدام از آن مفاهیم دچار مشکل باشد، برنامه‌‌ی بازپروری ارائه شده است.

چکیده‌ای از متن کتاب درمان اختلالات ریاضی را در ادامه می‌خوانید:

تعدادی زیادی از دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در یادگیری دروس ریاضی دچار مشکل هستند و با این‌که به اندازه‌ی دیگر دانش‌آموزان و هم‌کلاسی‌های خود تلاش می‌کنند پیشرفت مورد انتظار را ندارد.

برای درمان اختلال یادگیری ریاضی چه باید کرد؟ متأسفانه جواب کوتاه، خلاصه و فراگیری برای این سؤال وجود ندارد؛ زیرا نه تمام دانش‌آموزان کاملاً مشابه یکدیگرند و نه مشکلات آن‌ها لزوماً همسان است. بدیهی است باید برای درمان اختلال یادگیری ریاضی اقدماتی انجام داد.

معرفی کتاب درمان اختلالات ریاضی