معرفی کتاب جوجه را آخر پاییز می‌شمارند

جوجه‌ی بازیگوشی بدون اجازه‌ی پدر و مادرش، پی دانه به گردش می‌رود.

معرفی کتاب جوجه را آخر پاییز می‌شمارند

گردآورنده: احمد ابومحبوب

تدوین: مجتبی آموزگار

تصویرگر: ناصر پاک‌شیر

انتشارات زیتون


جوجه‌ی بازیگوشی بدون اجازه‌ی پدر و مادرش، پی دانه به گردش می‌رود. کلاغ و گربه و روباهی در کمین او می‌نشینند و در یک لحظه به او حمله می‌کنند؛ اما ناگهان جوجه در تور گرفتار می‌شود و به بالای درختی کشیده می‌شود. در پی آن، صیاد جوان از راه می‌رسد و جوجه را به لانه برمی‌گرداند. این داستان مصور و رنگی در قالب شعر است و در هر صفحه، طرحی برای رنگ‌آمیزی کودکان فراهم آمده است.

معرفی کتاب جوجه را آخر پاییز می‌شمارند