رمزگشایی از توانایی سمندر برای بازسازی اندام

دانشمندان برای اولین بار موفق شدند تا مکانیسم مورد استفاده توسط دوزیستان برای رشد مجدد اعضای از دست رفته بدن را تشخیص دهند.

رمزگشایی از توانایی سمندر برای بازسازی اندام

دانشمندان برای اولین بار موفق شدند تا مکانیسم مورد استفاده توسط دوزیستان برای رشد مجدد اعضای از دست رفته بدن را تشخیص دهند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دانشمندان بر این باورند که این پیشرفت سرنخی برای بازسازی عضلات در پستانداران است.

یک تیم از دانشمندان دانشگاه تسوکوبا، ژاپن و دانشگاه دیتون، اوهایو، به بررسی نقش دو نوع سلول پرداختند که به اعتقاد آنها نقش کلیدی در بازسازی عضله سمندر بازی می‌کند. یکی از این سلول‌ها، سلول‌های بافت عضله اسکلتی (SMFCs) و دیگری سلول‌های بنیادی عضلانی (MPCs) نام دارد. MPC سلول‌های نهفته‌ای هستند که در بافت عضلانی زندگی می‌کنند و می‌توان آنها را برای تکثیر به سلول‌های ماهیچه‌ای خاص به کار گرفت.

محققان یک ژن را به جنین "سمندرک آتش‌دل ژاپنی" اضافه کردند که با یک پروتئین فلورسنت قرمز در ارتباط بوده و به فعال بودن در SMFCs معروف است. این کار به آنها اجازه می‌دهد که این ژن را در مسیر فعالیت خود در طول فرآیند بازسازی عضلات دنبال کنند. فعالیت MPC از طریق جمع آوری نمونه بافت و نشاندار سلول‌های خاص انجام شد.

این تیم به یک گروه از سمندرها اجازه دادند تا سن سه ماهگی که مرحله لاروی نام دارد رشد کنند و به گروه دیگر اجازه رشد تا 16 ماهگی را دادند. سپس، این حیوانات را بیهوش کرده و شروع به نمونه گیری از این اندامها کردند.

آنچه که دانشمندان مشخص کردند این بود که سمندرهای جوان به جای استفاده از سلولهای SMFC ، بافت خود را عمدتا از طریق MPC بازسازی کردند. محققان دریافتند که SMFCs در سمندرهای بزرگسال در واقع پسرفت کرده، دوباره وارد چرخه سلولی شده و سپس برای تولید سلول‌های عضلانی بیشتر گسترش می‌یابد.

محققان باید توجه داشته باشند که این قدرت احیا کنندگی در انسان قابل اجرا نیست اما آگاهی از نحوه عملکرد آن درک ما را از چگونگی بازسازی بافت پستانداران و بهبود زخم افزایش می‌دهد.

این پژوهش در مجله Nature Communications منتشر شده است.

منبع :