شیشه‌ای که در یک چشم به هم زدن مات می‌شود

محققان با استفاده از نانو ساختارها و کریستال‌ها شیشه‌ای را ساختند که قادر است فورا به شیشه مات تبدیل شود.

شیشه‌ای که در یک چشم به هم زدن مات می‌شود

محققان بین دو الاستومر با نانو لوله‌ها ورقه شیشه قرار دادند. با عبور جریان الکتریکی لوله‌ها شروع به حرکت کردند، بر اثر آن الاستومر تغییر شکل داد و ضریب پراکندگی افزایش یافت و در عرض چند ثانیه سطح شیشه مات و غیر شفاف شد.

کارکنان دانشکده مهندسی و علوم کاربردی هاروارد کار بر روی این اختراع خود را ادامه می‌دهند، برای اینکه فشار جریان ولتاژ برق برای انجام این عملیات را کاهش دهند.