خودروهای برقی روی جاده شارژ می‌شوند - تصاویر

خودورهای الکتریکی با حرکت روی این مسیرهای سبز به صورت بیسیم شارژ می‌شوند و حرکت می‌کنند.

خودروهای برقی روی جاده شارژ می‌شوند - تصاویر

مسیر سبز مخصوص خودروهای الکتریکی است. این خودورها با حرکت بر روی این مسیز سبز به صورت بیسیم شارژ می شوند و باتری شان هیچگاه تمام نمی شود .


خودروهای برقی روی جاده شارژ می‌شوند - تصاویر


خودروهای برقی روی جاده شارژ می‌شوند - تصاویر


گفتنی است ؛ از سال آینده این طرح در تمام آزادراه های انگلیس اجرا می شود.