افزایش پذیرش دانشجوی بین الملل دانشگاه اصفهان در سال ۹۵

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: برنامه داریم ظرفیت پذیرش دانشجوی بین المللی این دانشگاه را در سال ۹۵ افزایش دهیم.

افزایش پذیرش دانشجوی بین الملل دانشگاه اصفهان در سال ۹۵

هوشنگ طالبی گفت: بین المللی سازی از برنامه های اصلی دانشگاه اصفهان و پذیرش دانشجو خارجی بخشی از این برنامه است. قرار است امسال تعداد دانشجویان خارجی این دانشگاه ۱۰۰ درصد رشد پیدا کند.

وی افزود: درحال حاضر ۲۰۰ دانشجوی بین المللی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۵۱ نفر در مهرماه سال ۹۴ پذیرش شده اند.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: اولویت ما پذیرش دانشجوی بین المللی از کشورهای همسایه و نزدیک ایران است.

طالبی اظهار داشت: ظرفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه اصفهان بسیار مطلوب است اما وضعیت پذیرش دانشجوی بین المللی در این دانشگاه در جایگاه خوبی قرار ندارد و امسال برنامه داریم با استفاده از توان دانشگاه در این حوزه بیشتر فعالیت کنیم.