پوست مصنوعی با حافظه حس لامسه، به کمک نانوسیم‌ها ساخته شد

پوست انسان مجهز به شناساگر بسیار حساسی است که می‌تواند دما و فشار را حس کند نانو حسگر جدید نیز از این قابلیت تقلید می‌کند.

پوست مصنوعی با حافظه حس لامسه، به کمک نانوسیم‌ها ساخته شد

حققان سنگاپوری با استفاده از نانوسیم در پلیمر، حسگری ساختند که قادر است همانند پوست عمل کند. مزیت این حسگر نسبت به نمونه‌های قبلی این است که نوعی حافظه لمسی در این سیستم وجود دارد که به یادآوری حس لامسه کمک می‌کند. 

حس لامسه، ما را به دنیای اطراف پیوند می‌زند پوست انسان مجهز به شناساگر بسیار حساسی است که می‌تواند دما و فشار را حس کند. محققان به دنبال ساخت حسگری هستند که بتواند این کار را تقلید کند. 

زمانی که پوست انسان توسط عامل خارجی تحریک می‌شود، یک سیگنال از طریق نرون‌ها به مغز ارسال می‌شود. با این کار ما می‌توانیم منشأ محرک خارجی را پیدا کنیم. تجربه لمس اجسام مختلف منجر به تشکیل حافظه لمسی در انسان، در حالی که حسگرهای فعلی تنها می‌توانند عمل حسگری را انجام دهند. بنابراین، یک شکاف فناوری میان حسگرهای الکترونیکی و سیستم لامسه انسان وجود دارد. 

منبع :