جا دهی دقیق مولکول‌ها به کمک ماسک گرافنی

محققان به کمک لایه‌های گرافن و زیر لایه طلا ماسکی تولید کردند به کمک آن می‌توان مولکول‌ها را مکان مورد نظر جا دهی کرد.

جا دهی دقیق مولکول‌ها به کمک ماسک گرافنی

 محققان دانشگاه کالیفرنیا روشی را ارائه کردند که در آن از ورق‌های گرافنی برای جدا نگه داشتن مولکول‌ها در سیستم الکترونیک استفاده کردند. همانند کاری که یک باغبان برای حفاظت از ریشه گیاهان استفاده به کمک یک ورقه پلاستیک حفره‌دار می‌کند با استفاده از این روش می‌توان حسگر‌های بسیار کوچکی ساخت که ابعاد آنها به حدی است که می‌تواند سیگنال‌های مغز را رصد کند. 

رایس استار استاد رشته بیوشیمی دانشگاه کالیفرنیا ورقه‌های گرافنی را ساخته که دارای حفره‌های کوچک است این لایه گرافنی را می‌توان روی سطح طلا قرار داد در واقع ذاین زیرلایه طلا قرار است به عنوان الگویی برای ایجاد خواص الکترونیکی مورد استفاده قرار داد. 

رایس می‌گوید: ما قصد داریم ماسکی ایجاد کنیم که با استفاده از آن بتوان مولکوک‌ها را دقیقا در جای مورد نظر قرار داد. ما می‌دانیم که چطور می‌توان مولکول‌ها را در یک مرحله به طلا متصل کرد با این کار می‌توان الگوهایی ایجاد کرد که برای ساخت نانو ابزارهای الکترونیکی ضروری است در این راهبرد جدید ما مانع از ایجاد الگو روی طلای موجود در سطح گرافن شدیم. جادهی دقیق مولکول‌ها به ما اجازه می‌دهد تا الگوی مورد نظر خود را ایجاد کنیم کاری که در صنعت نانو الکترونیک نظیر زیست حسگرها بسیار مهم و حیاتی است. 

 با این روش ساخت ادوات نانو الکترونیکی و نانوبیوالکترونیکی ساده‌تر انجام می‌شود. 

منبع :

خرید کتاب