چسبی با نام نانو ذرات طلا مورد استفاده در ترکیبات دارویی

نانو ذرات طلا می‌تواند موجب باز شدن برخی پروتئین‌های موجود در خون در غلظت‌های پایین و در نهایت متجمع شدن ذرات و پروتئین‌های مختلف خون شوند.

چسبی با نام نانو ذرات طلا مورد استفاده در ترکیبات دارویی

یافته‌های پژوهشگران دانشگاه رایس نشان می‌دهد برخی پروتئین‌های سرم خون می‌توانند با استفاده از نانو ذرات طلا به یکدیگر متصل شده و در نهایت مجتمع شوند. این نتایج برای محققان بسیار غیر منتظره بود، این گروه تحقیقاتی به دنبال مطالعه پروتئین‌های سرم خون بودند که به این نتایج رسیدند.

در غلظت‌های پایین این پروتئین‌ها دوباره از هم جدا شده و به صورت انفرادی در می‌آیند.

در برخی از بیماری‌ها تجمع پروتئین‌ها عامل اصلی بروز بیماری هستند. برای مثال در آلزایمر تجمع پروتئین‌ها نقش بسیار مهمی دارد، نانو ذرات طلا به صورت روز افزون در حال استفاده در ترکیبات دارویی و درمانی هستند.

در سال‌های گذشته، محققان دانشگاه رایس دریافتند که غلظت بالای سرم آلبومین گاوی می‌تواند مانع از متجمع شدن نانو ذرات آبگریز طلا شود. در این پروژه آنها از فناوری بسیار تازه‌ای استفاده کردند به طوری که پروتئین‌های سرم آلبومین گاوی به صورت رقیق در حضور نانو ذرات طلا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد این پروتئین‌ها از هم باز می‌شوند.

لینک می‌گوید: ما تصور می‌کنیم این پروتئین‌ها ابتدا متصل شده و سپس از هم باز می‌شوند با این کار پروتئین‌های دیگر اجازه نزدیک شدن به این سیستم را پیدا نمی‌کنند اما این کار فرآیند مجتمع شدن را تسریع می‌کند.

لندز از دیگر محققان هم می‌افزاید: این پروتئین بسیار رایج در سرم خون است، وظیفه‌ی این پروتئین احاطه کردن هر موادی است، در غیر این صورت مواد موجود در خون نظیر پروتئین‌های مختلف با هورمون‌ها به صورت نامحلول درآمده و پایدار می‌شوند، چیزی که در این پروژه بسیار مهم بود این است که این پروتئین‌ها می‌توانند با موفقیت دیگر هورمون‌های استروئیدی، نانو ذرات، ویروس‌ها و هرچیز دیگری را احاطه کنند اما برای این که این پوشش دهی با موفقیت انجام شود، باید این پروتئینها از هم باز شوند.

باز شدن این پروتئین‌ها در حضور نانو ذرات طلا دو پیامد دارد اول اینکه این پروتئین‌ها روی سطح ذرات پخش می‌شوند و هیچ فضایی را برای دیگر پروتئین‌ها نمی‌گذارند و دیگر اینکه موجب اتصال دیگر ترکیبات پروتئین نانو ذره می‌شوند.

منبع :