ورزش برای بیماران مبتلا به روان پریشی مفید است

تحقیقات انجام شده در دانشگاه منچستر نشان داده است که انجام ورزش می‌تواند برای افراد مبتلا به روان پریشی مفید باشد و نشانه‌های این بیماری را در آنها کاهش دهد.

ورزش برای بیماران مبتلا به روان پریشی مفید است

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت MNT افرادی که مبتلا به روان پریشی هستند غالبا دچار مشکلاتی از جمله اضافه وزن و مرگ زودرس می‌شوند. ورزش می‌تواند در درمان این بیماران موثر باشد.

در این تحقیقات، محققان 31 فرد بین 18 تا 35 سال را مورد بررسی قرار دادند.

برای این افراد برنامه و روشی تهیه شد و آنها تحت نظارت پزشکان ورزش کردند.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: ورزش کردن افرادی که به روان پریشی مبتلا هستند در سنین جوانی بسیار مفید است و می تواند به درمان آنها کمک کند. ورزش کردن می‌تواند تغییرات زیادی در سلامت فیزیکی و ذهنی این بیماران در طولانی مدت ایجاد کند.

افراد مورد بررسی 107 دقیقه در هفته به مدت 10 هفته ورزش با شدت زیاد انجام دادند. بعد از 10 هفته از این افراد تست‌های مربوط سلامت ذهنی و فیزیکی گرفته شد.

به طور کلی این افراد 27 درصد کمتر نشانه های بیماری را داشتند. کارایی مغزی آنها افزایش یافت و وزن آنها نیز درصدی کاهش یافت.

یکی از محققان می‌گوید:‌ ورزش می‌تواند افراد مبتلا به روان پریشی را قدرتمند کند و کارایی اجتماعی آنها را نیز افزایش دهد.

منبع :