تشویق گروهی راهی موثر در ایجاد انگیزه برای ورزش کردن

محققان دانشگاه پنسیلوانیا معتقدند که دادن انگیزه‌های گروهی و فردی به افراد و پاداش دادن به آنها باعث می‌شود که آنها بیشتر ورزش کنند.

تشویق گروهی راهی موثر در ایجاد انگیزه برای ورزش کردن

به گزارش ایسنا، و به نقل از سایت MNT نتایج تحقیقات منتشر شده در مجله پزشکی عمومی نشان داده است که کمتر از نیمی از بزرگسالان در آمریکا حداقل میزان ورزش را انجام می‌دهد. تشویق گروهی افراد می‌تواند باعث شود که آنها بیشتر ورزش کنند.

محققان دانشگاه پنسیلوانیا به مدت 13 هفته برنامه ورزشی برای 304 کارمند را ترتیب دادند. دراین برنامه این افراد به گروههای 4 نفره تقسیم شدند و از آنها خواسته شد که روزی 7 هزار قدم بردارند. با کمک گوشی‌های هوشند میزان فعالیت آنها اندازه گیری شده و در پایان به صورت روزانه این افراد تشویق می‌شوند.

در صورتی که افراد میزان فعالیت کافی را انجام می‌دادند به آنها پول به عنوان پاداش داده می‌شد. بررسی‌ها نشان داد در صورتی که افراد با توجه به کارایی فردی و تیمی تشویق به ورزش شوند بیشتر انگیزه برای این کار پیدا می‌کنند.

بررسی‌ها نشان داد که حتی بعد از به پایان رسیدن این دوره 13 هفته‌ای 96 درصد افراد به ورزش کردن ادامه دادند.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: نتایج نشان می‌دهد که تشویق گروهی راهی موثر است که می‌تواند به افراد کمک کند که زندگی سالم‌تری داشته باشند و بیشتر ورزش کنند.

منبع :