برای اولین بار موج ضربه‌ای یک ابرنواختر مشاهده شد

تلسکوپ فضایی کپلر متعلق به ناسا، در سال ۲۰۱۱ چیز جالبی مشاهده کرد که اکنون خبر آن منتشر شده است.

برای اولین بار موج ضربه‌ای یک ابرنواختر مشاهده شد

تلسکوپ فضایی کپلر متعلق به ناسا، در سال ۲۰۱۱ چیز جالبی مشاهده کرد که اکنون خبر آن منتشر شده است. این تلسکوپ درحالی که در مدار ستاره‌های دوردست به دنبال سیاره‌های فراخورشیدی می‌گشت، توانست لحظه‌ی دقیق یک انفجار ابرنواختری را ببیند. این به ستاره‌شناسان اجازه داد که برای اولین بار موج ضربه‌ای یک ابرنواختر را ببینند.

وقتی ستاره‌ها سوخت هیدروژنی خود را مصرف می‌کنند، تحت گرانش خودشان به درون رمبش می‌کنند. این رمبش در لحظه‌ی آخر موجی ضربه‌ای ایجاد می‌کند که باعث می‌شود لایه‌های بیرونی ستاره به صورت یک انفجار سهمگین ابرنواختری به بیرون پرتاب شود. ستاره‌شناسان مقاله‌ی مربوط به این کشف را در استروفیزیکال ژورنال منتشر کرده است. آن‌ها امیدوارند که این کشف بتواند به فهم دقیق‌تری از ابرنواخترها بینجامد چرا که این انفجارها بعضی عناصر سنگین مثل نقره، نیکل و مس را بوجود می‌آورند

منبع :