خستگی عامل آسیب دیدگی شانه در ورزشکاران

آسیب دیدگی از ناحیه شانه و آرنج در نوجوانانی که ورزش‌های پرتابی انجام می‌دهند زیاد دیده می‌شود. بررسی‌های محققان نشان داده است که خستگی می‌تواند تاثیر زیادی در وقوع این آسیب دیدگی‌ها داشته باشد.

خستگی عامل آسیب دیدگی شانه در ورزشکاران

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت MNT بررسی های محققان جامعه ارتوپد آمریکا نشان داده است که خستگی ورزشکاران بر مکانیزم حرکت شانه و آرنج آنها تاثیر می‌گذارد و در نتیجه باعث افزایش احتمال آسیب دیدگی دراین نواحی می‌شود.

در این تحقیقات وزشکاران 13 تا 16 ساله مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد حدود 6 سال ورزش کرده بودند و به طور متوسط 94 پرتاب در هفته انجام می‌دادند.

دامنه حرکت شانه، سرعت و پارامترهایی از این قبیل در این افراد بررسی شد.

میزان خستگی افراد نیز به هنگام انجام ورزش مورد نظارت قرار گرفت.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: بررسی‌های ما نشان داد که قدرت پا و بالاتنه تحت تاثیر خستگی هستند و این مساله در احتمال آسیب دیدگی تاثیرگذار است. هنگامی که ورزشکار خسته باشد چرخش دست با تزلزل انجام می‌شود و در نتیجه آسیب دیدگی به وجود می‌آید.

منبع :