عباس اسدی:درسنامه‌ی بیضی ویژه‌ی آزمون 20 فروردین

درسنامه‌ی بیضی به همراه نکته و مثالکنکوری های عزیز رشته ی ریاضی

سلام


در اینجا درسنامه ی بیضی از درس هندسه تحلیلی برای شما تهیه شده است که با مطالعه ی آن برای آزمون 20 فروردین آماده تر خواهید بود.


نویسنده: عباس اسدی امیرآبادی


فایل را از ذیل دانلود نمایید

فایل های ضمیمه
جمع بندی همایش فیزیک بخش دوم (دینامیک)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی