کنکوری های عزیز رشته ی ریاضی

سلام


در اینجا درسنامه ی بیضی از درس هندسه تحلیلی برای شما تهیه شده است که با مطالعه ی آن برای آزمون 20 فروردین آماده تر خواهید بود.


نویسنده: عباس اسدی امیرآبادی


فایل را از ذیل دانلود نمایید

فایل های ضمیمه