هنوز دیر نیست

آزمون‌های برنامه‌ای با توجه به منطق و برنامه‌ی کارشناسی‌شده‌ی خود یک ویژگی بسیار مهم و جالب دارند.

هنوز دیر نیست

آزمون‌های برنامه‌ای با توجه به منطق و برنامه‌ی کارشناسی‌شده‌ی خود یک ویژگی بسیار مهم و جالب دارند. هر دانش‌آموزی (با هر وضعیت تحصیلی) حتی اگر از اواسط سال تحصیلی نیز با آن همراه شود می‌تواند پیشرفت کند.

این موضوع برای دانش‌آموزان گروه هنرستانی که تاریخ برگزاری کنکور آن‌ها متفاوت است نیز صدق می‌کند.

دو آزمون بی‌بهانه‌ی پیش رو یک ایستگاه جبرانی برای همراهان جدید برنامه‌ی راهبردی است. شاید در نگاه اول حجم برنامه‌ی آزمون‌ها بالا باشد ولی لازم است توجه داشته باشید که تعطیلی مدرسه و داشتن وقت کافی برای مطالعه یک نقطه‌ی عطف مثبت برای موفقیت در این آزمون‌هاست.

در این دوره‌ی طلایی هماهنگی با برنامه‌ی راهبردی راحت‌تر است.

برای رسیدن به موفقیت هیچ گاه دیر نیست.