من راهی خواهم ساخت

دوست خوب! شما تا الان دو سوم مسیر را طی کرده‌ای، دستاوردها و تجربیات جدیدی کسب کرده‌ای که شاید همگی خوشایند نباشند ولی قطعاً برای ادامه‌ی مسیرت می‌توانند مفید واقع شوند.

من راهی خواهم ساخت

یکی از ویژگی‌های افراد موفق پشتکار و عدم ناامیدی آن‌هاست؛ یعنی عدم پذیرش شکست! موفقیت صرفاً رسیدن به هدف نیست. شما در مسیر رسیدن به هدف نهایی‌تان بارها می‌توانید موفقیت را تجربه کنید. یافتن راه برای رسیدن به هدف یا ساختن راه برای رسیدن به هدف تجربه‌های شیرینی از موفقیت هستند.

دوست خوب! شما تا الان دو سوم مسیر را طی کرده‌ای، دستاوردها و تجربیات جدیدی کسب کرده‌ای که شاید همگی خوشایند نباشند ولی قطعاً برای ادامه‌ی مسیرت می‌توانند مفید واقع شوند.

در این نقطه‌ای که ایستاده‌ای نیم‌نگاهی به گذشته کافی است و نباید در گذشته‌ی مثبت یا چالشی خود بیش از انداره غرق شوی! زیرا هنوز یک فرصت استثنایی برای جبران داری!

در این بازه‌ هدف‌گذاری کوتاه‌مدت این است: نباید این آزمون را از دست دهم!

در این آزمون راهی برای موفقیت خود بساز یا پیدا کن!