شروع توفانی در نوروز

ایام نوروز به عنوان یکی از بهترین بازه‌های زمانی در دوران کنکور است؛ زیرا مدارس برنامه‌ای ندارند و داوطلب به‌راحتی می‌تواند به اوج ساعات مطالعه‌ی هفتگی برسد.

شروع توفانی در نوروز

ایام نوروز به عنوان یکی از بهترین بازه‌های زمانی در دوران کنکور است؛ زیرا مدارس برنامه‌ای ندارند و داوطلب به‌راحتی می‌تواند به اوج ساعات مطالعه‌ی هفتگی برسد.

اگر نگاهی سطحی به دفتر برنامه‌ریزی خود داشته باشید متوجه می‌شوید که در پروژه‌های 1 تا 4 (پاییز و زمستان) به علت فشردگی برنامه‌ی مدرسه نتوانسته‌اید ساعات مطالعه‌ی خود را به طور محسوس افزایش دهید.

دوران نوروز فرصت خوبی است تا شروعی توفانی داشته باشید و جایگاه خود را در بین داوطلبان تغییر دهید و اثبات کنید که فاصله‌ای بین رؤیاها و آرزو‌های شما نیست.