آزمون جامع و اهمیت آن‌

در هر سطح و میزان آمادگی که هستید به هیچ عنوان در آزمون جامع مباحث نیم‌سال اول غیبت نکنید؛ زیرا این آزمون بهترین فرصت برای شما خواهد بود تا درس‌های پایه را مطالعه و جمع‌بندی کنید.

آزمون جامع و اهمیت آن‌

کنکوری‌های عزیز!

در هر سطح و میزان آمادگی که هستید به هیچ عنوان در آزمون جامع مباحث نیم‌سال اول غیبت نکنید؛ زیرا این آزمون بهترین فرصت برای شما خواهد بود تا درس‌های پایه را مطالعه و جمع‌بندی کنید.

کتاب‌های جمع‌بندی بهترین منبع برای شماست تا بتوانید در این ایام به تمرین تست مجموعه‌ای مطابق با بودجه‌بندی کنکور بپردازید. حتماً در تمرین تست مجموعه‌ای از این کتاب‌ها تکنیک‌های مدیریت زمان مانند ضربدر و منها را اجرا کنید تا در جلسه‌ی آزمون وقت کم نیاورید. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که زمان محدود است. جمع‌بندی یعنی ابتدا درس‌هایی را که خوانده‌اید مرور کنید و تست بزنید و به مرحله‌ی تسلط برسانید. از نقاط قوت پایدار و قوت درسی خود غافل نشوید و قطعاً برای تست بیش‌تر برای آن‌ها وقت بگذارید. هر چه سریع‌تر تست زدن را شروع کنید و هرگز به این فکر نباشید که بعد از اتمام مطالعه‌ی همه‌ی مباحث تست بزنید. درواقع پس از یادگیری هر مبحث، مستقل از هر درس باید با تست زدن مراحل مطالعه‌ی خود را کامل کنید.