تصاویر جذاب از طبیعت در نشنال جئوگرافی

تصاویر موجود در سایت این موسسه توسط عکاسان حرفه ای محیط زیست که به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند تهیه و ثبت می‌شود که در موضوعات متفاوتی مانند: حیوانات، طبیعت و گاهی هم ستارگان گردآوری می‌شوند.

تصاویر جذاب از طبیعت در نشنال جئوگرافی

تصاویر جذاب از طبیعت در نشنال جئوگرافیتصاویر جذاب از طبیعت در نشنال جئوگرافی


تصاویر جذاب از طبیعت در نشنال جئوگرافی


تصاویر جذاب از طبیعت در نشنال جئوگرافی


منبع :