نقش محقق فرانسوی در شناسایی منشا طاعون در ایران

یکی از مخازن اصلی انتقال بیماری طاعون به انسان، جوندگان وحشی هستند. عامل بیماری توسط کک به حیوانات مختلف و انسان منتقل می‌شود و مهمترین منبع آلودگی انسان، نیش کک آلوده است.

نقش محقق فرانسوی در شناسایی منشا طاعون در ایران

بروز بیماری طاعون به 3 شکل «خیارکی» یا «غده ای»، ریوی و سپتیسمیک است. در شکل خیارکی غدد لنفاوی درگیر و متورم می‌شوند و با پیشروی، موجب درگیر شدن کل بدن خواهد شد و در طاعون ریوی فرد مبتلا می‌تواند از طریق تنفس افراد دیگر را مبتلا کند و از این رو اهمیت این فرم طاعون بسیار زیاد است. بر اساس داده‌های موجود هر 3 شکل این بیماری مشاهده شده است ولی بیشترین فرم گزارش شده در کشور فرم خیارکی بوده است.

در دنیا سه همه‌گیری بزرگ طاعون گزارش شده است که اولین این همه گیری در قرن ششم میلادی از مصر آغاز شده است و به سرعت به خاورمیانه و اروپا گسترش یافت. پس از آن، اپیدمی طاعون کشورهایی از شمال آفریقا، مرکز و جنوب آسیا را نیز درگیر خود کرد.

اپیدمی دوم بین قرن‌های هشتم تا چهاردهم میلادی رخ داد که بین 17 تا 28 میلیون اروپایی را به کام مرگ کشاند و سومین آن نیز از سال 1893 میلادی از چین آغاز شد و به هنگ کنگ، هند، ایران، آفریقا، استرالیا، اروپا و آمریکای جنوبی گسترش یافت.

در ایران نیز بیشتر گزارش‌های مربوط به اپیدمی طاعون مربوط به مناطق مرزی بوده است.

نقش محقق فرانسوی در شناسایی منشا طاعون در ایران


با توجه به طغیان‌های شدید بیماری طاعون، از سال 1298 مسوولان وقت کشور با تاسیس انستیتو پاستور ایران درصدد کنترل و پایش این بیماری برآمدند که در این زمینه پرفسور "مارسل بالتازار" نقش بی بدیلی در تاسیس پایگاه تحقیقاتی "اکنلو" در همدان و کنترل طاعون در کشور داشته است.


منبع :