دانلود بخش اول کتاب 10 آزمون جامع نهم

کتاب 10 آزمون جامع نهم آمادگی برای ورودی به مدارس برتر

دانلود بخش اول کتاب 10 آزمون جامع نهم

کتاب 10 آزمون جامع نهم آمادگی برای ورودی به مدارس برتر چاپ شده است. این کتاب شامل 10 آزمون متشکل از مباحث استعداد تحلیلی، ریاضی, علوم و فارسی است که هر آزمون پاسخ کاملا تشریحی دارد. 

جهت آشنایی بیشتر شما با محتوای این کتاب فصل جهت دانلود در اختیار شما قرار گرفته است.