وقتی اسم نیمه‌ی دوم سال می‌آید

مثل همیشه تأکید دارم که این بازه‌ی زمانی را جدی بگیرید و با تلاش بیش‌تر تمام ظرفیت باک سوخت خودتان را پر کنید.

وقتی اسم نیمه‌ی دوم سال می‌آید

وقتی اسم نیمه‌ی دوم سال می‌آید عده‌ای قند توی دلشان آب می‌شود که دارند قدم به قدم به آخر جاده‌ی درس و مقصد یعنی رفتن به یک مدرسه‌ی خوب می‌رسند و یک عده نمی‌توانند از آن به‌راحتی دست بکشند و دل بکنند و دائم درگیر گذشته باقی مانده‌اند و منفعل و بی‌روح و خیلی بی‌رحمانه دارند به گذراندن زمان‌هایی که می‌توانند از آن‌ها نهایت استفاده را ببرند نگاه می‌کنند. به نظرم برای عده‌ای معدود که پیش‌تر در موردشان صحبت کردیم که می‌توانند تغییر کنند و از هیچ همه بسازند، حتی در 5 ماه باقی‌مانده، دنبال علت و توجیه گشتن معنایی ندارد و آن‌ها فقط هدفشان این است که خود گمشده‌شان را پیدا کنند. درواقع چیزی از این زیباتر نیست که تولدی دوباره شکل بگیرد و بتوانی وضع خودت را سر و سامان بدهی.

مثل همیشه تأکید دارم که این بازه‌ی زمانی را جدی بگیرید و با تلاش بیش‌تر تمام ظرفیت باک سوخت خودتان را پر کنید.