نیم‌سال دوم انگیزه‌تان بیش‌تر است

در نیم‌سال دوم انگیزه‌ی شما بیش‌تر می‌شود و مانند مسابقات ورزشی هر چه به پایان مسابقه نزدیک می‌شوید بر تلاش خود می‌افزایید.

نیم‌سال دوم انگیزه‌تان بیش‌تر است

نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر است. بعضی از دانش‌آموزان در این ایام به علت امتحانات خسته به نظر می‌رسند. بهتر است یک هفته را به کارهایی غیر از درس اختصاص دهید؛ مثل مهمانی یا رفتن به پیاده‌روی همراه دوستان. سعی کنید این استراحت بیش‌تر از یک هفته طول نکشد و با انرژی و شور و نشاط برای نیم‌سال دوم برنامه‌ریزی کنید.

در نیم‌سال دوم انگیزه‌ی شما بیش‌تر می‌شود و مانند مسابقات ورزشی هر چه به پایان مسابقه نزدیک می‌شوید بر تلاش خود می‌افزایید؛ بنابراین اگر در نیم‌سال اول به همه‌ی خواسته‌های خود نرسیده‌اید نگران نباشید؛ زیرا اگر خوب هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کنید پیشرفت زیادتری خواهید داشت. دانش‌آموزانی که در نیم‌سال اول نتایج خوبی کسب کرده‌اند نیز نباید دچار غفلت و غرور و کم‌کاری شوند؛ زیرا موقعیت خود را از دست خواهند داد .