کتاب‌های جمع‌بندی و دوران امتحانات

کتاب‌های جمع‌بندی یک منبع مفید است که به دلیل حجم کمی که دارد می‌تواند در دوران امتحانات به دانش‌آموزان کمک کند.

کتاب‌های جمع‌بندی و دوران امتحانات

کتاب‌های جمع‌بندی یک منبع مفید است که به دلیل حجم کمی که دارد می‌تواند در دوران امتحانات به دانش‌آموزان کمک کند. این کتاب‌ها شامل تست‌های برگزیده‌اند و می‌توانند علاوه بر امتحانات مدرسه در آزمون‌های پیش رو استفاده شوند. از کتاب جمع‌بندی پیش 1 می‌توان برای آزمون 25 دی و 20 فروردین که برای دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی، جمع‌بندی کل مباحث پیش 1 است، استفاده کرد. کتاب جمع‌بندی اختصاصی پایه که شامل آزمون‌هایی از سال دوم و سوم دبیرستان است، در آزمون‌های 9 بهمن و 7 فروردین که جمع‌بندی مباحث پایه است، به دانش‌آموزان کمک خواهد کرد.

یکی از روش‌هایی که می‌توان توسط آن از این کتاب بهره برد این است:

در دوران امتحانات، دانش‌آموز در شروع مطالعه از کتاب جمع‌بندی برای شناخت مباحثی که در آن‌ها مشکل دارد و باید اولویت مطالعه را برای این مباحث در نظر بگیرد، یک آزمون از خود می‌گیرد.

پس از مطالعه، روز قبل از امتحان، دوباره یک آزمون از کتاب جمع‌بندی تمرین می‌کند که بتواند قبل از ورود به جلسه‌ی امتحان، خود را بسنجد و رفع اشکال کند.

سایر آزمون‌های کتاب جمع‌بندی را می‌تواند برای آمادگی در آزمون‌های گفته‌شده (25 دی، 9 بهمن، 7 فروردین و 20 فروردین) حل کند.

از آن‌جا که آزمون‌های کتاب‌های جمع‌بندی، طبقه‌بندی‌شده و بر اساس بودجه‌بندی کنکور و تستی هستند، در ایجاد تعادل بین مطالعه‌ی تستی و تشریحی در زمان امتحانات، تأثیر بسزایی خواهند داشت.

توصیه می‌شود دانش‌آموزان گروه هنر و منحصراً زبان از کتاب جمع‌بندی عمومی پایه و پیش 1 استفاده کنند.