عبور از خیابان کنکور

می‌توانیم بگوییم خط عابر پیاده برای شما برنامه‌ای است که کانون در اختیارتان می‌گذارد تا مطمئن‌ترین راه را برای عبور از این مسیر پرتراکم به شما نشان داده باشد.

عبور از خیابان کنکور

می‌توانیم بگوییم خط عابر پیاده برای شما برنامه‌ای است که کانون در اختیارتان می‌گذارد تا مطمئن‌ترین راه را برای عبور از این مسیر پرتراکم به شما نشان داده باشد. اراده و پشتکارتان همان چراغ سبزی است که برای عبور از خط عابر پیاده به آن احتیاج دارید و باید روشن شود. افرادی که در حال عبور از خیابان هستند رقیب‌های کنکوری‌تان و اتومبیل‌های موجود در این مسیر مشکلات و شرایط خاص اطرافتان است.

1- زیاد به افراد دیگری که در حال عبور از خیابان هستند توجه نخواهید کرد؛ چون هر کس سلیقه‌‌ی خاصی دارد و مسیر خاصی را برای عبور انتخاب می‌کند. مهم این است راهی که شما انتخاب کرده‌اید مطمئن‌ترین راه برای عبور است.

2- به یاد داشته باشید هر گامی که برمی‌دارید بلندتر از دیگری باشد تا با اطمینان کامل مسیر را به پایان ببرید.

3- تعلل کردن یعنی از دست دادن چراغ سبز.

خرید کتاب