با موفقیت در آزمون تیزهوشان از پرواز لذت می‌برم

«لذت پرواز زمانی برای پرنده شیرین است که از شکست و افتادن نمی‌ترسد. برای پریدن دوباره تلاش می‌کند و از شکست‌ها درس می‌گیرد و محو در اوج می‌شود.»

با موفقیت در آزمون تیزهوشان از پرواز لذت می‌برم

از روزی که کانونی شدم نگاهم به آینده تغییر کرد. نگاهی مثبت با حمایت پدر و مادرم که روز به روز در رسیدن به هدفی که خودم برای آینده‌ام ترسیم کرده‌ام، مرا نزدیک و نزدیک‌تر می‌کرد. نگاه کردن به جمله‌ای که روی دیوار اتاق نصب شده هر روز انرژی و انگیزه‌ام را مضاعف می‌کند. اولین حضورم در آزمون تعریفی نداشت و همین سرآغاز رشد افکار منفی در ذهنم شد؛ اما به‌تدریج فهمیدم که موفقیت نیاز به زمان دارد و این جز با تلاش و سخت‌کوشی ممکن نمی‌شود. محصول آن‌چه در کانون یاد گرفته‌ام، پشت سر گذاشتن آسانِ امتحانات در مدرسه و کانون است.

شاید جمله‌ی نصب‌شده در اتاقم به کارتان بیاید. آن جمله این است:

«لذت پرواز زمانی برای پرنده شیرین است که از شکست و افتادن نمی‌ترسد. برای پریدن دوباره تلاش می‌کند و از شکست‌ها درس می‌گیرد و محو در اوج می‌شود.»

آزمون در کانون برای من یک فرصت ویژه است؛ فرصت برای یادگیری عمیق، جبران ضعف‌ها و یک جهش به سوی موفقیت؛ یعنی موفقیت در آزمون تیزهوشان.