ریاضی نیم‌سال دوم (مقطع نهم)

مباحث مورد مطالعه در نیم‌سال دوم شامل چهار فصل عبارت‌های جبری، خط، معادله‌های خطی، عبارت‌های گویا، حجم و مساحت است.

ریاضی نیم‌سال دوم (مقطع نهم)

مباحث مورد مطالعه در نیم‌سال دوم شامل چهار فصل عبارت‌های جبری، خط، معادله‌های خطی، عبارت‌های گویا، حجم و مساحت است.

این مطالب را به صورت پایه‌ای و جزئی در سال‌های گذشته مطالعه کرده‌اید. برای فراگیری بهتر مطالب ابتدا سطر به سطر کتاب را مطالعه کنید.

به سراغ کتاب و تمرین‌های آن بروید و تمام تمرین‌ها را بادقت و حوصله‌ی فراوان یاد بگیرید.

نکات ویژه‌ی هر مطلب را یادداشت کرده و برای تثبیت آموخته‌های خود از کتاب کار و تمرین‌های بیش‌تر استفاده کنید که با انواع سؤالات آشنا شوید.

مباحث نیم‌سال دوم مباحث پایه‌ای و اساسی برای سال‌های آتی هستند و یادگیری کامل این درس، گام محکمی برای یادگیری مطالب بعدی است.